Tag Archives: hot spring

MYS XIV: 3368

阿之我利能 刀比能可布知尓 伊豆流湯能 余尓母多欲良尓 故呂河伊波奈久尓

あしがりの土肥の河内に出づる湯のよにもたよらに子ろが言はなくに

asigari no
topi no kaputi ni
iduru yu no
yo ni mo tayora ni
koro ga ipanaku ni
At Ashigari
At Toi in Kawachi
Spouts a hot spring
Endless as our love
She said, and yet…

Anonymous